NHÀ MÁY ĐIỆN QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI BIM 2

Thông tin

Địa điểm xây dựng: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo BIM

Tổng thầu EPC: Bouygues Energies & Services

Qui mô dự án: 

. Cấp công trình: Cấp 1

. Công suất: 246 MWp

. Thời gian thực hiện: 09/2018 - 03/2019.

Dự án liên quan